• فهرست گروه شهرداری ها و مراکز مدیریت شهری

    نام شرکت مدیر عامل تلفن
    مدیریت حمل و نقل و ترافیک تهران
    شهرداری تهران محمد باقر قالیباف

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گیتی گستر