• فهرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مخابرات و ارتباطات)

    نام شرکت مدیر عامل تلفن
    رسا رایانه ٠٤۵١-٢٢۵٠٤٧٦
    آریا همراه سامانه
    نیان الکترونیک محمد علی چمنیان ٠۵١١-۵٤١٤١١١

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گیتی گستر