• فهرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (سخت افزار)

  نام شرکت مدیر عامل تلفن
  راویس پرداز ٨٨۵٠٧٦٣٠
  ندا پرداز انفورماتیک ٨۵۵٦٨
  داده ورزی فرادیس البرز ٢٢٢٦٦٤٦٢
  گروه فرزانگان فارس ٨٤٠٤٤٠٠٠
  فرآیند ارتباط کارا سید محمد رضوی برقعه ای ٨٨٧٣١١٩٦

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط گیتی گستر